Tăng áp cầu thang bạn có thể tính theo phương pháp sau - Cửa hàng Điện lạnh Quý

Tăng áp cầu thang bạn có thể tính theo phương pháp sau - Cửa hàng Điện lạnh Quý

Tăng áp cầu thang bạn có thể tính theo phương pháp sau - Cửa hàng Điện lạnh Quý

Tăng áp cầu thang bạn có thể tính theo phương pháp sau - Cửa hàng Điện lạnh Quý

Tăng áp cầu thang bạn có thể tính theo phương pháp sau - Cửa hàng Điện lạnh Quý
Tăng áp cầu thang bạn có thể tính theo phương pháp sau - Cửa hàng Điện lạnh Quý
 
Địa chỉ: Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Hotline: 0937.324.419 - 0908.945.236

1Bài viết » Tăng áp cầu thang bạn có thể tính theo phương pháp sau

Tăng áp cầu thang bạn có thể tính theo phương pháp sau

( 22-02-2014 - 04:25 PM ) - Lượt xem: 1085

Description. Here is a simple circuit based on two transistors that can be used to control the speed of a 12 V DC fan depending on the temperature.A thermistor (R1) is used to sense the temperature. When the temperature increases the base current of Q1 (BC 547) increases which in turn decreases the collector voltage of the same transistor. Since the collector of Q1 is coupled to the base of Q2 (BD 140), the decrease in collector voltage of Q1 forward biases the Q2 more and so do the speed of the motor. Also, the brightness of the LED will be proportional to the speed of the motor.

 Khi hoạt động, hệ thống TACT thoát hiểm sẽ duy trì độ chênh áp không bé hơn 50Pa giữa hố thang và tòa nhà khi tất cả các cửa đều đóng và không bé hơn 20Pa khi cửa mở. vận tốc không khí qua cửa tối thiểu 1m/s để ngăn khói không cho tràn vào trong hố thang.

            Lưu lượng được xác định như sau:

            L=L1+L2

            L1= Fcửa x Vmin: lưu lượng gió qua cửa mở.

            Fcửa : tổng diện tích của các cửa mở để thoát hiểm.           

Thường tính toán cho 2 cửa mở là cửa trên mái và cửa dưới sảnh để thóat người cũng có thể tính thêm cửa ở cầu thang tầng 2 hoạc cửa ở  tầng hầm tùy theo từng nhà và cách tính của mỗi công trình và của tường người.

L2: lưu lượng gió rò qua khe cửa.

 L2 = Nx0.839xAxsqrt(denta P)

            Denta P: độ chênh áp =20-50Pa.

            N : số tầng có cửa thoát ( không kể số tầng có cửa mở)

            A: Diện tích khe hở 1 cửa tầng.

            Tính toán được L1 và L2 --> ta có lươu lượng của tăng áp cầu thang cần tính toán --> ra quạt để tăng áp

Khi hoạt động, hệ thống TACT thoát hiểm sẽ duy trì độ chênh áp không bé hơn 50Pa giữa hố thang và tòa nhà khi tất cả các cửa đều đóng và không bé hơn 20Pa khi cửa mở. vận tốc không khí qua cửa tối thiểu 1m/s để ngăn khói không cho tràn vào trong hố thang.

            Lưu lượng được xác định như sau:

            L=L1+L2

            L1= Fcửa x Vmin: lưu lượng gió qua cửa mở.

            Fcửa : tổng diện tích của các cửa mở để thoát hiểm.

Thường tính toán cho 2 cửa mở là cửa trên mái và cửa dưới sảnh để thóat người cũng có thể tính thêm cửa ở cầu thang tầng 2 hoạc cửa ở  tầng hầm tùy theo từng nhà và cách tính của mỗi công trình và của tường người.

L2: lưu lượng gió rò qua khe cửa.

 

L2 = Nx0.839xAxsqrt(denta P)

            Denta P: độ chênh áp =20-50Pa.

            N : số tầng có cửa thoát ( không kể số tầng có cửa mở)

            A: Diện tích khe hở 1 cửa tầng.

            Tính toán được L1 và L2 --> ta có lươu lượng của tăng áp cầu thang cần tính toán --> ra quạt để tăng áp.

 


2Các Tin Tức Khác

Email

Đăng ký nhận bản tin

dienlanhquy2015@gmail.com

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi.