Đào Tạo Thiết Kế CAD 2D - Cửa hàng Điện lạnh Quý

Đào Tạo Thiết Kế CAD 2D - Cửa hàng Điện lạnh Quý

Đào Tạo Thiết Kế CAD 2D - Cửa hàng Điện lạnh Quý

Đào Tạo Thiết Kế CAD 2D - Cửa hàng Điện lạnh Quý

Đào Tạo Thiết Kế CAD 2D - Cửa hàng Điện lạnh Quý
Đào Tạo Thiết Kế CAD 2D - Cửa hàng Điện lạnh Quý
 
Địa chỉ: Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Hotline: 0937.324.419 - 0908.945.236

1Bài viết » Đào Tạo Thiết Kế CAD 2D

Đào Tạo Thiết Kế CAD 2D

( 12-03-2014 - 03:04 PM ) - Lượt xem: 1232

Description. Here is a simple circuit based on two transistors that can be used to control the speed of a 12 V DC fan depending on the temperature.A thermistor (R1) is used to sense the temperature. When the temperature increases the base current of Q1 (BC 547) increases which in turn decreases the collector voltage of the same transistor. Since the collector of Q1 is coupled to the base of Q2 (BD 140), the decrease in collector voltage of Q1 forward biases the Q2 more and so do the speed of the motor. Also, the brightness of the LED will be proportional to the speed of the motor.

 

Các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

Lệnh Line :vẽ đoạn thẳng bằng cách nhập đIểm đầu và cuối

-Nhập lệnh :

-Draw/line     Biểu tượng         command : L enter

From point : Nhập tọa độ điểm đầu

To point : nhập toạ độ đIểm tới ,tiếp tục nhập các đIểm tiếp đến khi enter hoặc phảI chuột để kết thúc lệnh.

Muốn khép kín đa tuyến vẽ bằng lệnh line thành 1 đa giác  ta nhập lệnh close(c enter )

U(undo) : hủy bỏ 1 đoạn thẳng vừa vẽ trước đó

*Lệnh polygon : vẽ đa giác đều

Draw/ polygon            biểu tượng                  command :pol enter

Number of sides   :  nhập số cạnh của đa giác

Có 3 cách vẽ đa giác

-Đa giác ngoại tiếp đường tròn (circumscribed about circle )

Edge / < Center of polygon > : nhập tọa độ tâm của đa giác  

Inscribed in circle/ circumscribed about circle (I/C) <> : C enter

Radius of circle : nhập bán kính đường tròn nội tiếp

-Đa giác nội tiếp đường tròn (Inscribed in circle)

Edge / < Center of polygon > : nhập tọa độ tâm của đa giác  

Inscribed in circle/ circumscribed about circle (I/C) <> : I enter

Radius of circle : nhập bán kính đường tròn ngoại tiếp

-Đa giác qua điểm đầu và cuối của 1 cạnh (edge)

Edge / < Center of polygon > : e enter

First end point of edge : nhập tọa độ điểm đầu của 1 cạnh đa giác

Second end point of edge : nhập tọa độ điểm cuối của 1 cạnh đa giác

*Lệnh rectange : vẽ hình chữ nhật bằng cách đưa tọa độ 2 điểm góc đối diện nhau của hình chữ nhật

Draw /rectange biểu tượng    command : rec enter

Download các lệnh cơ bản trong Autocad: http://www.mediafire.com/download/akpib4xo1dxyo5o

Tự Học Autocad nhanh nhất từ những lệnh cơ bản đến phức tạp danh cho người mới bắt đầu học:

Phần 1: lênh vẽ các đường thẳng, góc...

Phần 2: Cách vẽ các đường tròn, cung tròn,....

Phần 3: vẽ biểu đồ, sơ đồ ...

 

Học vẽ Autocad 2D từ cơ bản đến nâng cao gồm 4 phần:

 

 

 

 

 

 


2Các Tin Tức Khác

Email

Đăng ký nhận bản tin

dienlanhquy2015@gmail.com

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi.